Help mee!

Over Stichting Kwasa

Ontstaan door een passie

Stichting Kwasa is opgericht in september 2008 door een drietal jonge mensen met een passie. Een passie om iets te doen voor een ander en een bijdrage te leveren aan betere levensomstandigheden voor mensen die dat nodig hebben. Geheel belangeloos en vrijwillig.

Inmiddels is Stichting Kwasa uitgegroeid tot een organisatie met twee lokale partners in Zuid-Afrika waar ieder jaar in totaal zo'n €50.000,- naar wordt overgemaakt. Op die manier worden jaarlijks honderden mensen effectief geholpen. Dit kan alleen door de enthousiaste inzet van een tiental vrijwilligers en de steun van veel donateurs.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Kwasa bestaat uit 3 personen:
- Robert Verboon  voorzitter
- Dianne van der Heide  secretaris
- Laura Meems  penningmeester
Het bestuur en de andere vrijwilligers van Stichting Kwasa ontvangen geen salaris of (onkosten)vergoeding. Wij hebben geen personeel in dienst.

Speerpunten

Stichting Kwasa biedt ondersteuning aan lokale stichtingen in Zuid-Afrika. Zij geven aan waar de behoeften liggen en wij starten in Nederland doelgerichte fondswerving. De projecten zijn gericht op drie speerpunten:
- de bestrijding en genezing van HIV en Aids
- de verbetering van de educatie voor jong en oud
- het verstrekken van microkredieten aan de Afrikaanse lokale bevolking

Beleid

Het bestuur van Stichting Kwasa is zich bewust van haar verantwoordelijkheid. Daarom heeft zij altijd een actueel beleidsplan. Vanaf 2013 is er gekozen voor een meerjarig beleidsplan om zich te richten op de lange termijn visie. Het beleidsplan is opgesteld als hulpmiddel bij het besturen van de stichting. Het beleidsplan is op verzoek beschikbaar.

Stichting Kwasa • Brilduiker 9 • 2643 MJ Pijnacker • info@kwasa.nl • KvK: 27326558

doneren kan via: