Help mee!

Educatie - Afrika

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

"Ieder kind heeft recht op onderwijs. De staat heeft tot taak het basisonderwijs verplicht te stellen en het voor iedereen gratis beschikbaar te maken, de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan te moedigen en toegankelijk te maken."

Deze tekst is opgenomen in artikel 28 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Dit verdrag is opgesteld door de Verenigde Naties maar helaas is het bovenstaande nog lang niet in alle landen werkelijkheid. In veel Afrikaanse landen is educatie een schaars goed. De oorzaken hiervan zijn erg divers.

Veel ouders in Afrika zien het nut er niet van in om hun kinderen naar school te sturen. Door de kinderen thuis te houden kunnen zij helpen in het huishouden of werken zodat het te besteden inkomen stijgt. Ouders kiezen daarmee voor een investering op de korte termijn.

Op het platteland is een gebrek aan faciliteiten ook vaak de boosdoener. Kinderen moeten uren lopen voor een schooldag. Die schooldag bestaat dan vaak uit lessen zonder boeken, zonder structuur en ook vaak zonder geschoolde onderwijzer.

Kinderen zijn de toekomst! Hun onderwijs is de sleutel tot een toekomstige economische groei en duurzame democratie, die leiden tot meer stabiliteit en een betere levensstandaard. Op onze pagina met lopende projecten kunt u een project uitkiezen waarmee u een verschil kunt maken in het leven van iemand anders.

Wist u dat:

Educatie is dus een investering in de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat met de juiste opleiding de Afrikaanse bevolking zelf in staat is om veel van de problemen waarmee zij geconfronteerd wordt op te lossen.

Word vriend(in) van Stichting Kwasa en steun onze projecten voor educatie!

Stichting Kwasa • Brilduiker 9 • 2643 MJ Pijnacker • info@kwasa.nl • KvK: 27326558

doneren kan via: