Help mee!

donderdag 30 september 2021

Update gezondheidsprojecten TransCape

Het was een moeilijk jaar vanwege de pandemie en de dokters doen hun uiterste best om het vaccin naar ons gebied te brengen, aldus projectmanager Zintathu Luvalo. Ze is blij dat ze nog steeds mensen kan ondersteunen. Zelf is ze onlangs verhuisd naar een dorp in Mankosi en is ze gegroeid in haar leiderschapskwaliteiten. Haar doel is dat op de lange termijn elke jongere haar/zijn toekomst bewust richting kan geven. Zodat er een generatie zonder HIV ontstaat, zonder tiener zwangerschappen, zonder drugs en seksueel geweld en jongen die bewust zijn van hun eigen welzijn en carrière. Het afgelopen half jaar zijn een aantal TransCape projecten gerealiseerd: HIV en Aids voorlichting thuis en op school, het Khwela womxn seminar, het maandverband project en het Cataract project.

Huisbezoeken

In het dorp Ngcobo zijn 42 huisbezoeken gedaan om mensen voor te lichten over HIV/Aids, maar ook over Covid-19 preventie. Boekjes zijn beschikbaar gesteld zowel in de Engelse taal als in Xhosa. Hieraan was grote behoefte. Uiteraard zijn de Covid 19 maatregelen in acht genomen bij de huisbezoeken.

Community bijeenkomsten

Voorlichting en onderwijs over HIV en Aids is nog steeds hard nodig en dus ook over Covid 19. Er is een samenwerkingsproject “Masenze Youth against Drugs and Alcohol Abuse” dat vooral gericht is op gemeenschappen in regio's die nauwelijks media en informatiekanalen tot hun beschikking hebben. In het dorp Luqolweni is een workshop gehouden waar mensen al hun vragen konden stellen en geruchten weersproken werden.

Onderwijs op school

Op de Sikhoma junior school heeft Zintathu een week lang les kunnen gegeven over HIV en Aids, het voorkomen van tiener zwangerschappen en over drugs en seksueel geweld. Op het platteland praten ouders met hun kinderen niet over deze onderwerpen. Voor kinderen is het zodoende lastig om een veilige omgeving te vinden waar zij over deze onderwerpen kunnen praten en vragen kunnen stellen.

Khwela womxn

Khwela womxn is een groep jonge vrouwen die anderen trainen in persoonlijke ontwikkeling. Zintathu, Andisiwe en Khanyisa (alle drie actief bij TransCape) volgden een workshop binnen een "sisterhood circle” die veilig, open en inclusief was. Hiervan hebben zij veel profijt gehad, ze voelen zich “empowered" als projectmanager en ze juichen dit soort deskundigheidsbevordering trainingen toe.

Cataract project

Met de organisatie Grace vision werkt TransCape Health samen. Zij hebben een truck waarmee in mei 10 oudere mensen vervoerd zijn voor hun oogoperatie. Voor hun vertrek waren ze slechtziend en toen ze terug kwamen konden ze allemaal weer beter zien.

Kinderen in nood

Dit project is in 2017 gestart voor levensonderhoud voor kwetsbare kinderen en wezen. Er nu ook een oudere alleenstaande verlamde vrouw van 72 jaar geholpen. Zij had geen identiteitskaart. Andisiswi heeft daarvoor gezorgd, zodat de vrouw ook haar pensioen kan aanvragen. Het afgelopen half jaar heeft Andisiswi 15 kinderen geholpen die geen geboortecertificaat hadden en wiens ouders geen inkomen hadden. Voor de slimme Cinga was een schooluniform nodig, dat haar werkloze ouders niet kunnen betalen. Verder wordt er voor drie weeskinderen maandelijks eten gekocht. De oudste van hen is Avela. Hij slaagde niet voor zijn wiskunde, verliet school en heeft af en toe werk. Militha zit nu in ‘grade 12’ en is geslaagd voor zijn eerste termijn. Avela en Militha hebben nog geen identiteitskaart. Transcape is al drie jaar bezig deze aan te vragen. Met alle kinderen gaat het goed en de Mankosi gemeenschap is erg blij met de steun aan de allerarmsten voor een betere toekomst.

Bedankt

Zintathu Luvalo sluit de rapporage als volgt af: Wat ons niet dood, maakt ons sterker. Deze bewoording vat het afgelopen jaar samen. We voelen ons soms even hopeloos, maar dan is er weer hoop. We voelen ons soms bang, maar we moeten sterk zijn voor anderen. We voelen soms woede maar moeten kalm blijven en ons bijeenrapen om oplossingen te vinden. Dank voor jullie steun waarmee we ons werk kunnen blijven voortzetten.

Gehele verslag

Het gehele verslag vanuit onze partnerorganisatie TransCape kunt u hier bekijken.

< terug naar overzicht

Stichting Kwasa • Brilduiker 9 • 2643 MJ Pijnacker • info@kwasa.nl • KvK: 27326558

doneren kan via: