Help mee!

Niresha gaat naar de 2e klas van de middelbare school

Kinderen bepalen de toekomst

Naam project Studiebeurs Niresha Jantjies
Partner organisatie Sizamile Hope Foundation
Locatie Knysna (Zuid-Afrika)
Start project Begin 2013
Aandachtsgebied Educatie
Binnen: € 2.515,00
Nodig: € 2.515,00
100%

Niresha ging afgelopen jaar voor het eerst naar de High School. Daar heeft ze in het begin grote motivatie problemen gehad. Achteraf was dat wel verklaarbaar: zij sloot de Primary School af als beste leerling van haar klas. Voor zes vakken kreeg ze een onderscheiding. Op de High School kon ze echter in het begin helemaal niet meekomen. Inmiddels is gebleken dat de Primary School waar Niresha op zat van heel laag niveau was. Overvolle klassen van meer dan zestig leerlingen en veel ongemotiveerde leerkrachten. Ze wist ook niet goed hoe ze eigenlijk moest studeren. Niresha vond het erg fijn dat ze extra ondersteuning heeft gekregen en ze hoopt dat ze die ook komend jaar weer krijgt.

Haar vrije tijd vult Niresha het liefst met volleybal en contacten met haar vriendinnen. Ze vindt het prettig dat sporten ook een belangrijk onderdeel op school is. Wat ze later graag zou willen worden, weet ze nog niet. In ieder geval wil ze wel graag haar diploma halen, omdat ze zo de kans op een goede baan vergroot. Zo kan ze later haar moeder financieel ondersteunen.

Van de beurs wordt naast het inschrijf- en studiegeld ook kost en inwoning, het schooluniform, het vervoer van en naar school en studiemateriaal bekostigd. Het bedrag dat nodig is om Niresha naar school te laten gaan, ligt aanmerkelijk hoger dan afgelopen jaar werd begroot. Met de ervaring van het afgelopen schooljaar zijn we nu beter in staat om een volledige begroting op te stellen. Met name de reiskosten en de extra begeleiding zijn vorig jaar niet begroot. Verder gaan de schoolkosten komend schooljaar met 15% (!) omhoog.

Na uw donatie zult u na een half jaar een eerste verslag van ons ontvangen, zodat u kunt volgen hoe Niresha het doet op school.

< overzicht afgeronde projecten

Stichting Kwasa • Brilduiker 9 • 2643 MJ Pijnacker • info@kwasa.nl • KvK: 27326558

doneren kan via: