Help mee!

Masimthembe Masiphula wil politieagent worden

Masimthembe leert veel van zijn moeder en wil graag meer leren

Naam project Masimthembe houdt van wiskunde en talen
Partner organisatie Transcape NPO
Locatie Libode, Oostkaap (Zuid-Afrika)
Start project 1 januari 2020
Aandachtsgebied Educatie
Binnen: € 2.560,00
Nodig: € 2.560,00
100%

Masithembe Masiphulais is geboren op 17 december 2002 in Libode, een klein dorpje in de Oostkaap van Zuid-Afrika. Hij groeide alleen bij zijn vader op. Zijn vader werkt in het stadje als bouwvakker, maar heeft het financieel niet makkelijk, omdat hij geen vaste baan heeft.

Zijn moeder werkt sinds 2008 al voor onze partnerorganisatie TransCape, als lerares bij de naschoolse lessen. Ook zij heeft te weinig inkomen om Masithembe en zijn drie broers en zussen alle drie naar een goede school te laten gaan.

Masimthembe verhuisde twee jaar geleden naar zijn moeder in de Mankosi-gemeenschap. Daar begon hij direct aan te sluiten bij de naschoolse lessen van TransCape. Hij vindt het heerlijk om daar van zijn moeder les te krijgen. Ook omdat hij zo een band met zijn moeder kan opbouwen en ze dichter naar elkaar toe groeien. Hij geniet er met name van de extra wiskundelessen, Engels en computervaardigheden die er worden aangeboden.

Masimthembe is door de leraren uitgekozen om deel te gaan nemen aan het studiebeurzen programma. Dit is te danken aan zijn goede schoolprestaties. Wiskunde, talen en levensoriëntatie zijn zijn beste vakken. Dit jaar is hij zelfs bekroond voor wiskunde, als topstudent in zijn klas.

Masimbembe wil later politieman worden. Om een goede politieman te zijn moet hij echter eerst naar een betere middelbare school. Zo kan hij zijn kennis uitbreiden, zodat hij later naar de universiteit kan. Helpt u mee om Masimbembe zijn droom uit te laten komen?

Als donateur aan de studiebeurs van Masimbembe houden we u uiteraard op de hoogte van zijn voortgang op school! Zo ziet u direct wat voor effect uw donatie heeft! Bedankt alvast voor uw steun.

< overzicht afgeronde projecten

Stichting Kwasa • Brilduiker 9 • 2643 MJ Pijnacker • info@kwasa.nl • KvK: 27326558

doneren kan via: