Help mee!

Help mee om Samora naar school te laten gaan

Steun Samora met een studiebeurs!

Naam project Studiebeurs Samora 2016
Partner organisatie Transcape NPO
Locatie Mdumbi, Zuid-Afrika
Start project Januari 2016
Aandachtsgebied Educatie
Binnen: € 1.275,00
Nodig: € 1.275,00
100%

“I want to learn more things, go to university and get a good job so I can earn money to support my family, my grandmother and build my home.”

Samora Esbend is een zeventienjarige jongen die in de Mankosi gemeenschap woont in de Oostkaap van Zuid-Afrika. Momenteel gaat hij naar school op de Sikoma High School en hij kijkt er naar uit om dit de volgende drie jaar met succes door te zetten en zijn school af te maken. Hierna wil Samora graag verder studeren in de richting van de horeca, omdat hij het leuk vindt om te koken.

Samora heeft de nodige tegenslagen gekend in zijn leven. Als enigst kind woont hij samen met zijn oma in een klein rondaveltje. Oma heeft de zorg over Samora over genomen nadat zijn moeder in 2005 overleed en zijn vader niet voor hem wilde zorgen. Een gevolg hiervan is dat Samora’s oma erg weinig geld heeft om van rond te komen. Dit is ook de reden dat Samora niet naar een betere school kan, waar zijn volledige leerpotentieel tot uiting kan komen. Zolang Samora geen les kan volgen op een school waar het niveau hoger ligt en hij hoge cijfers kan halen, zullen universiteiten hem niet aannemen als hij zijn school heeft afgerond. De Sikoma High School is financieel echter minder belastend en voor deze school hoeven leerlingen alleen een eigen schooluniform te kopen. Dit is voor de meeste gezinnen, waaronder Samora en zijn oma, al belastend genoeg omdat er weinig geld beschikbaar is.

TransCape en Stichting Kwasa willen Samora graag de kans geven om zijn droom waar te maken om een horeca-opleiding te volgen, zodat hij zijn familie kan ondersteunen. TransCape kwam tot de conclusie dat Samora op basis van zijn vaardigheden en intelligentie één van de twee nieuwe kinderen is die in 2016 een plek verdient op een betere school met een studiebeurs. Zo krijgt Samora een gedegen kans op een goede toekomst.

Toen we aan Samora vroegen waarom hij het belangrijk vindt om een goede opleiding te volgen, bleek dat hij een heldere visie voor de toekomst heeft: “I want to learn more things, go to university and get a good job so I can earn money to support my family, my grandmother and build my home.”

Help mee om Samora en zijn familie een goede toekomst te bieden. Op een betere school kan hij zijn volledige potentieel bereiken en hij zal er alles aan doen om dit ook te realiseren. Twee keer per jaar sturen we een voortgangsrapport met met een verslag hoe het met Samora gaat.

< overzicht afgeronde projecten

Stichting Kwasa • Brilduiker 9 • 2643 MJ Pijnacker • info@kwasa.nl • KvK: 27326558

doneren kan via: