Help mee!

Bouw aan het zelfvertrouwen van mensen met HIV

Help mensen met een HIV besmetting elkaar te steunen

Naam project Bouw aan het zelfvertrouwen van mensen met HIV
Partner organisatie Transcape NPO
Locatie Transkei
Start project zodra het benodigde bedrag binnen is
Aandachtsgebied HIV/AIDS
Binnen: € 2.500,00
Nodig: € 2.500,00
100%

Korte samenvatting

Met de wetenschap dat je HIV-positief bent wordt je niet gelukkig. Maar wat als je omgeving geen idee heeft wat HIV is en je nergens terecht kunt met je vragen? Wat als de kliniek geen medicatie voor je heeft?

Dit maakt de kans op een ‘normaal’ leven bijna onmogelijk. Dit is precies de situatie die jaren geleden in de Transkei in Zuid-Afrika speelde en nog steeds niet volledig is opgelost. Onze partnerorganisatie TransCape heeft er hard aan gewerkt om kennis over HIV/Aids te delen met de lokale bevolking. Het is erg belangrijk voor mensen om te weten of ze HIV-positief zijn, dan kan je ze daarna immers behandelen. Zodra iemand positief is getest wordt deze persoon niet altijd meer geaccepteerd door familie en vrienden. Het is bekend dat HIV besmettelijk is. Maar hoe het overdraagbaar is, dat is niet bij iedereen duidelijk. Veel mensen zijn er van overtuigd dat alles wat een HIV-positief persoon heeft aangeraakt direct besmet is. Stel je dus voor dat elke stoel waar je op gezeten hebt en elke kop waaruit je gedronken hebt door iedereen als besmet gezien wordt.

Op verzoek van het Canzibe ziekenhuis is de eerste steungroep opgericht, Kwasa genaamd. Inmiddels zijn er al 16 groepen. Naast de groepen voor volwassen zijn er 3 groepen voor kinderen. Het doel van de steungroepen is om mensen aan te moedigen om te blijven vechten voor hun (sociale) leven en kansen te zien. Want kansen zijn er zeker. Ja, het is een grote teleurstelling om HIV positief te zijn maar het is niet het einde van je leven. Als je maar toegang hebt tot medicatie en een groep mensen die het accepteert, dat maakt het makkelijker.

Elke groep heeft wekelijkse bijeenkomsten. Tijdens een bijeenkomst kan iedereen verhalen met elkaar delen en steun bij elkaar zoeken. Eens per maand krijgen ze bezoek van Luzuko, de HIV coördinator van TransCape. Luzuko bespreekt de problemen die de groep is tegen gekomen en de vorderingen die ze gemaakt hebben. Ook geeft hij soms training over tuinieren, zodat ze een gezonde maaltijd kunnen maken. Sommige groepen hebben een zonnepaneel waar mensen hun telefoon kunnen opladen. Elektriciteit is nog altijd schaars in dit gebied. Een ander zeer belangrijke rol van de groepen is om te kijken hoe ze over medicatie kunnen beschikken. Soms gebeurd het dat de overheid geen medicatie levert aan de klinieken. Het is belangrijk om dan zo snel mogelijk in te grijpen en via een goed netwerk de medicatie direct weer te laten leveren.

Het geld dat voor dit project wordt opgehaald zal worden besteed aan het faciliteren van de steungroepen en het onderhouden van het netwerk dat nodig is bij de overheid. Tevens zullen er aankopen gedaan worden om groente te kweken, zaden zijn hierbij essentieel. Daarnaast is er een budget nodig voor training; voor Luzuko en voor de mensen die in de supportgroup zitten.

Het hierboven genoemde benodigde bedrag voor het HIV-project is slechts een indicatie. Er kan nog zoveel gedaan worden op het gebied van HIV-virus dat het moeilijk is om hier een exact bedrag te benoemen. Daarom gaat de fondswerving voor dit project in blokken van €2.500,-. Wanneer er €2.500,- is opgehaald wordt de teller weer op €0,- gezet.

< overzicht afgeronde projecten

Stichting Kwasa • Brilduiker 9 • 2643 MJ Pijnacker • info@kwasa.nl • KvK: 27326558

doneren kan via: