Help mee!

vrijdag 17 september 2021

Update onderwijsprojecten TransCape

Mdumbi Preschool is één van de duurzaamste projecten van Transcape. De school is in 2019 verhuisd van het terrein van Mdbumi Backpackers naar een permanente locatie in Mtyubeni. De school biedt jonge kinderen kwalitatief goed onderwijs. Vanwege overheidsmaatregelen om de Covid 19 verspreiding tegen te gaan, kon de school dit jaar pas een paar weken later dan gebruikelijk, opengaan. Vijfenvijftig leerlingen tussen 2 en 6 jaar zijn begin januari hun nieuwe schooljaar gestart. Kinderen uit de hoogste klassen hebben, met succes, een kleine leerachterstand die ze opliepen vanwege de verlate start van school, ingehaald.

Mdumbi pre-school ondersteunt ook de nabijgelegen pre-school Nonkqubela met 27 leerlingen. Een vrijwilliger heeft er een speelplaats aangelegd en er zijn ontspanningsactiviteiten georganiseerd voor de kinderen. In het tweede semester waren de leerprestaties van de jonge leerlingen indrukwekkend goed. De school moest helaas iets eerder sluiten dan gebruikelijk voor de winterperiode, wederom vanwege de Covid 19 overheidsmaatregelen.

Afterschool Programma

Sinds 2008 is het afterschool programma van start gegaan om kinderen uit Mankosi dorpen bijles te geven in de vakken Engels en wiskunde. Bovendien volgen de jonge kinderen ook het vak kunst en handvaardigheden zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen in eigen expressie en creativiteit. Toegang tot laptops en softwareprogramma’s hebben zij natuurlijk ook nodig. Dit jaar melden 45 zeer gemotiveerde leerlingen zich aan. Er waren twee leerlingen afkomstig uit verder afgelegen dorpen. Vanwege transportkwesties, bezocht lerares Andisiwe hen wekelijks. Ondanks de pandemie verloopt de afterschool voorspoedig. Alle dank gaat uit naar de donateurs die dit programma nog steeds mogelijk maken.

Scholarship Program

Het scholarschip programma startte ook in 2008. Dit jaar is aan 4 talentvolle leerlingen Masithembe, Gcinakazi, Nolutho and Abonga een studiebeurs toegekend. Masithembe en Gcinakazi volgen “grade 11”, Nolutho “grade 10” en Abonga heeft zijn studie afgerond en zou verder studeren. Dit is helaas niet gelukt om diverse onfortuinlijke redenen. Hij helpt zijn moeder in haar shebeen en kan een online studie volgen.

Gcinakazi slaagde voor alle vakken en volgt in het weekend zelfs extra lessen in bedrijfskunde. Dit is een grote passie van haar.

Masithembe slaagde helaas niet voor zijn studie in het eerste semester. Dit was tegen ieders verwachting in. Na lang doorvragen, bleek de achterliggende oorzaak het stelselmatige pestgedrag te zijn van leerlingen in de hostel waar hij verbleef. Zodoende was verhuizing naar een ander hostel de oplossing zodat hij rust kan vinden en zelfvertrouwen kan hervinden. Verder krijgt hij extra bijscholing.

Nolutho slaagde niet voor de vakken Engels en wiskunde. Deze vakken worden anders onderwezen dan op haar vorige school. Als ze er meer aan gewend is, zal ze in het volgende semester vast en zeker beter presteren.

Skills Development Center

Inwoners van Mankosi behoren tot een van de armste groepen in Zuid-Afrika. Via onderwijs kunnen volwassen zonder goede opleiding, toch een betere toekomst opbouwen door een specifieke vaardigheid aangeleerd te krijgen.

Het naai project verliep hierbij buitengewoon goed. De naaisters Nosphelele en Nolethu kunnen zelfs leven van de inkomsten van hun creaties. Ze hebben nog geen eigen atelier en werken in het huis van Khanyisa.

Adult Education and Training

Sinds dit jaar volgen tien nieuwe leerlingen onderwijs in het SDC. Helaas slaagde geen van de leerlingen voor hun examen. Dit benadrukt de noodzaak om het onderwijs op het platteland op een kwalitatief hoger niveau te brengen. Zowel voor de docenten als de leerlingen is dit een flinke opgave. Vanwege de pandemie konden ook nog eens de lessen niet het hele schooljaar doorgaan. Desondanks geven zij de moed niet op.

De bouwwerkzaamheden voor het gebouw SDC zijn doorgegaan. Er staat al een stevig fundament met pilaren, muren en een dak.

Agroecology and Microfinance

In juni ontving de Farmer group van Qolweni een microkrediet voor hun tuinbouwproject voor de verbouw van groenten. Het krediet zullen zij in vier jaar aflossen uit opbrengen van de verkoop van hun gewassen.

Het Transcape team en betrokkenen, danken de donateurs voor hun niet aflatende steun, in deze zware tijd waarin het Covid 19 virus in Zuid-Afrika hard heeft toegeslagen.

Gehele verslag

Het gehele verslag vanuit onze partnerorganisatie TransCape kunt u hier bekijken.

< terug naar overzicht

Stichting Kwasa • Hoylede 18 • 2642 JJ Pijnacker • info@kwasa.nl • KvK: 27326558

doneren kan via: