Help mee!

dinsdag 23 januari 2018

Halfjaarlijks projectverslag Transcape

Ook dit jaar draait onze partnerorganisatie TransCape weer veel projecten om Zuid-Afrikanen aan een betere toekomst te helpen. TransCape stuurt elk half jaar een verslag op met daarin de voortgang van de projecten, waarvan in dit bericht een aantal hoogtepunten benoemd worden. In dit bericht zijn per onderwerp ook de volledige (Engelstalige) verslagen van alle projecten te downloaden.

Educatie

Kleuterschool
Op 24 juli 2017 is de tweede helft van het schooljaar in Mdumbi weer begonnen na de wintervakantie. Kinderen leren op de kleuterscholen van TransCape de basisbeginselen van het lezen en schrijven en worden hiermee goed voorbereid op de basisschool. Tevens biedt de kleuterschool een plek waar kinderen veilig met elkaar leren spelen en voldoende voeding binnen krijgen.

In september is de school bezocht door een Amerikaanse verpleegster om een gezondheidsonderzoek uit te voeren. Alle kinderen van de bij Transcape aangesloten (basis)scholen zijn onderzocht en sommige kinderen zijn doorverwezen naar een kliniek voor verdere behandeling.

Onder de leiding van een Duitse vrijwilliger worden ook de leraren op de kleuterschool begeleid en verder opgeleid, zodat de kwaliteit van het onderwijs en de zorg ook steeds beter wordt.

De school telde afgelopen jaar 26 kinderen en dit jaar (het nieuwe schooljaar begint in januari 2018) komen daar 15 nieuwe leerlingen bij.

U leest meer over de kleuterscholen in de bijlage.

Educatie centrum
In 2007 is TransCape begonnen met het opzetten van de eerste onderwijsprogramma’s. Al snel groeide dit initiatief uit naar de bouw van kleuterscholen, basisscholen en zelfs volwasseneneducatie.

Het Mdumbi Education Center groeide dusdanig snel dat het niet langer voldoende ruimte bood om alle lessen aan te kunnen blijven bieden. Zo werd een ruimte van slechts 16 vierkante meter benut als bibliotheek, computercentrum én lesgebouw.

Een extra klaslokaal van dezelfde grootte zou TransCape in staat stellen om het les te kunnen blijven geven en nieuwe toestroom aan te blijven kunnen.

Met deze wens zijn ze de afgelopen zes maanden hard aan de slag geweest. Inmiddels is het nieuwe schoolgebouw bijna klaar. Er zijn zelfs waterleidingen geïnstalleerd, toiletten en kranen aangesloten en op het moment is men druk bezig om de school ook te verbinden met de gemeentelijke watervoorziening om zelfs water te garanderen in de droge seizoenen.

U leest meer over het nieuwe educatie centrum in de bijlage.

Naschoolse opvang
In 2008 is Transcape gestart met naschoolse opvang. Het doel hiervan is om de kinderen uit de Mankosi gemeenschap te helpen met hun vaardigheden in Engels en wiskunde. Een ander deel van het programma bestaat uit het begeleiden van studenten met hun huiswerk.

Sinds november 2017 is de opvang voorzien van nieuwe computers dankzij een donatie van de Rotary Club in Mthatha. Hiermee kan het naschoolse programma dit jaar weer groeien en meer mensen van dienst zijn.

Afgelopen jaar hebben verder drie studenten van het naschoolse programma een studiebeurs ontvangen om naar een goede school in Mthatha te gaan. Twee meisjes en een jongen uit de Mankosi gemeenschap zijn opgevallen door hun inzet en harde werk en beginnen dit jaar aan het nieuwe semester.

Het laatste nieuwe project van de naschoolse opvang, de ‘Tshani Athletic Junior Club’, stimuleert jongeren om te gaan sporten. Het initiatief geeft kinderen en jongeren toegang tot atletiek, biedt trainingen aan en organiseert diverse loopactiviteiten.

U leest meer over de naschoolse opvang in de bijlage.

Studiebeurzen
In 2017 is het mogelijk geweest om vanuit Transcape zes studenten een studiebeurs aan te bieden en hen naar een betere school te laten gaan in het nabijgelegen Mthatha. De keuze voor deze studenten is gebaseerd op hun presteren in het naschoolse verrijkingsprogramma. De studenten vielen op door hun inzet, positieve instelling en interesse in de toegediende materie. Het betreft de volgende studiebeurzen:

U leest meer over de studiebeurzen in de bijlage.

Gezondheidszorg

Zoals bekend voert Stiching Kwasa, in samenwerking met TransCape, ook verschillende gezondheidsprogramma's uit in heel het doorverwijsgebied van het ziekenhuis van Canzibe. Onze lokale vrijwilligers doen al jaren kliniek-, school- en huisbezoeken en organiseren bijeenkomsten om bijvoorbeeld voorlichtingen te geven over anticonceptiemiddelen en ziektes als AIDS. Afgelopen jaar zijn honderden mensen succesvol behandeld. Zelfs is een recordaantal van negen mensen succesvol geopereerd in het Canzibe ziekenhuis na doorverwijzing van de vrijwilligers van TransCape. U leest meer over de overige projecten in de bijlage.

Microkrediet

Het microfinancieringsprogramma is in 2006 gestart om banen en inkomen te creëren in de huidige gemeenschappen waar TransCape zich over buigt. Voor Stichting Kwasa is dit een zeer belangrijk onderdeel aangezien dit directe impact heeft op het armoedeniveau in de regio.

Nyandeni, het gebied waar wij de microkredieten verstrekken, is namelijk een van de armste regio’s van Zuid-Afrika. Scholen, kleding, voeding en huisvesting zijn hier niet vanzelf sprekend. Veel gezinnen leven hier onder de armoedegrens.

De primaire doelstellingen is dus het stimuleren van mensen uit de omgeving van Nyandeni om een eigen onderneming op te zetten. Dit stelt hen in staat om verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen economische groei wat tevens een bijdragen heeft op de hele economische groei in de regio. Enkele van die nieuwe initiatieven haken direct in op de locale problematiek. Zo is men begonnen met de verkoop van kleding, van eten, en zelfs het aanbieden van elektriciteit. U leest meer over onze microkredieten in de bijlage.

De Ridge group is inmiddels klaar met het terugbetalen van het verkregen microkrediet. Daarom ontvingen we van deze groep dan ook een laatste verslag. U leest het verslag in de bijlage.

En ook voor de Ngcobo microkredietgroep is recent een verslag binnengekomen. De 10 ondernemers in deze groep hebben heel diverse bedrijven, zoals een kippenboerderij, een groentetuin, een supermarkt, een bar, benzinepomp en kledingmakerij. U leest meer over de Ngcobo microkredietgroep in de bijlage.

< terug naar overzicht